Werkwijze

wet en regelgeving

Werkwijze en klachten

In een eerste gesprek zullen we kennis maken en aandacht besteden aan de klachten en/of problemen waar u tegenaan loopt.

We zullen bekijken hoe uw leven er momenteel uitziet en kijken naar wat er goed gaat en naar wat er minder goed gaat. Hierna zal ik de hulpvraag verhelderen en een behandelplan opstellen. Dit is de basis van waaruit ik werk en dit bevat onder andere de behandelfrequentie en de behandeldoelen. Vaak zal voorgesteld worden om buiten de therapiesessies bezig te zijn met deze doelen, bijvoorbeeld in de vorm van opdrachten.

De behandelingen zijn over het algemeen kortdurend en op basis van Cognitieve Gedragstherapie, een behandelvorm waarbij aandacht wordt besteed aan gedachten, gevoelens en gedrag in bepaalde situaties en de mogelijk belemmerende gevolgen hiervan. Waar mogelijk gebruik ik ook (elementen van) bijvoorbeeld systeemtherapie, oplossingsgerichte therapie en EMDR. De behandelingen zijn zoveel mogelijk gebaseerd op methoden waarvan uit wetenschappelijk onderzoek gebleken is dat ze effectief zijn. Ik vind het vooral belangrijk om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de individuele wensen en behoeften. Ik behandel zowel adolescenten, volwassenen als ouderen met verschillende klachten.

Wanneer blijkt dat uw klachten niet in aanmerking komen voor behandeling binnen mijn praktijk zal ik u doorverwijzen. Soms kunnen behandelgesprekken daarna in het kader van overbrugging worden ingezet.

Ik werk volgens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld, waaraan een psycholoog zich dient te houden. Verdere informatie hierover is te vinden op de website www.psynip.nl.

Wachttijd

De praktijk heeft vanaf midden januari 2022 een aanmeldstop. U kunt zich helaas dus niet aanmelden voor behandeling. Zodra de aanmeldstop wordt opgeheven, zal dit terug te lezen zijn op de website.

Klachtenregeling

Het kan onverhoopt voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig bent behandeld. Ik vind het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde zaken nog eens nader te onderzoeken. Hierdoor wordt het mogelijk om de zorg aan u, maar ook aan andere cliĆ«nten, te verbeteren. De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door de beroepsvereniging NIP. Met een klacht kunt u contact opnemen met de geschillencommissie van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten via de website www.lvvp.info.

Kwaliteitsstatuut

Ons kwaliteitsstatuut ligt ter inzage op de praktijklocatie.

Psychologen Almere Stad (PAS)

Psychologenpraktijk InterActie is verbonden aan Psychologen Almere Stad (PAS). Dit is een centraal aanmeldpunt voor psychologische zorg binnen de Generalistische Basis GGZ (BGGZ) in Almere. Bij PAS werken meerdere zelfstandige GZ-psychologen, waarbij er sprake is van een onderlinge samenwerking en iedere psycholoog zijn eigen praktijk met eigen specialisme en expertise heeft. Bij PAS werken wij nauw samen met de verwijzende huisartsen. Voor meer informatie kunt u de website bekijken, www.psyas.nl.